wudlu secara bathin (salamatush shadri) itu :
1. mencuci hati dengan cara penyesalan (an-nadamah)
2. dicuci dengan taubat.
3. hati harus dicuci dengan meninggalkan cinta dunia tarku hubbid dunya)
4. hati dicuci dengan menjauhkan diri dari suka kekuasaan (hubbur riyasah)
5. hati harus dicuci dengan meninggalkan suka dipuji (hubbul mahmadah)
6. hati dicuci dari dendam (tarkul hiqdi)
7. hati dicuci dengan Tarkul Hasad, meninggalkan hasud yang sangat berbahaya. Sebagaimana bahayanya api yang dengan cepat membakar kayu.

khatbah jum’at

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *